Поиск по сайту
Версия для слабовидящих
"ЖАНҰЯ" Қазақстандық әлеуметтік-медициналық компаниясы" ЖШС
Call центр +7 775 030 91 33
. +7 700 956 58 08
KZ / RU
Новости
Пациенттердің құқықтары мен міндеттері
ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі No 360-VI ҚРЗ кодексі.
Науқастың құқығы бар:
1) профилактика, диагностика, емдеу процесінде лайықты қарау, өзінің мәдени және жеке құндылықтарына құрметпен қарау;
2) қандай да бір кемсітушілік факторлардың ықпалынсыз тек қана медициналық критерийлер негізінде айқындалатын кезектегі медициналық көмек;
3) шұғыл көмек көрсету жағдайларын қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін дәрігерді немесе медициналық ұйымды таңдау, ауыстыру;
4) медициналық ұйымда аудио - және (немесе) бейнебақылау және жазба жүргізіліп жатқандығы туралы хабарлау;
5) медициналық технологиялардың қазіргі деңгейі мүмкіндік беретін дәрежеде азапты жеңілдету;
6) ақпарат алу (ықтимал тәуекел мен артықшылықтар, ұсынылатын және баламалы емдеу әдістері туралы деректер, емдеуден бас тартудың ықтимал салдары туралы мәліметтер, диагноз, емдеу болжамы мен жоспары туралы ақпарат сондай-ақ оның үйіне шығарылу немесе басқа медициналық ұйымға ауысу себептерін түсіндіру) және өз денсаулығының жай-күйі туралы тәуелсіз пікірді түсіндіру және консилиум өткізу;
7) көру және (немесе) есту қабілеті бұзылған адамдар үшін қолжетімділігін ескере отырып, өз құқықтары мен міндеттері, көрсетілетін қызметтер, ақылы қызметтердің құны және қосымша ақы төлеу мөлшері, оларды ұсыну тәртібі туралы ақпарат алуға; медициналық қызмет көрсететін медицина қызметкерлеріне;
8) емдеу-диагностикалық рәсімдерді жүргізу кезінде оқу процесіне қатысудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың қатысуынан бас тарту;
9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтар.
2. Пациенттің құқықтары туралы ақпарат медициналық ұйымдардың көрнекі үгіт-насихат орындарында орналастырылады.
3. Медициналық көмек пациенттің медициналық көмек алуға ақпараттандырылған келісімін алғаннан кейін көрсетіледі. Инвазиялық араласулар кезінде пациенттің ақпараттандырылған келісімі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жасалады.
4. Науқас денсаулық жағдайы туралы ақпарат беруі керек адамды тағайындай алады. Денсаулық жағдайы туралы ақпарат пациенттен оның денсаулық жағдайын ескере отырып жасырылуы және пациенттің жұбайына (зайыбына), оның жақын туыстарына немесе заңды өкілдеріне хабарлануы мүмкін.
5. Пациенттердің құқықтарын қорғауды мемлекеттік органдар, Денсаулық сақтау ұйымдары, Қоғамдық бірлестіктер өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.
135-бап. Пациенттердің міндеттері
Науқас міндетті:
1) өз денсаулығын сақтау және нығайту шараларын қабылдауға;
2) медицина қызметкерлерімен қарым-қатынаста құрмет пен әдептілік танытуға;
3) ауруды диагностикалау және емдеу үшін қажетті барлық ақпаратты дәрігерге хабарлауға; медициналық араласуға келісім бергеннен кейін медицина қызметкерлерінің тағайындауларын мүлтіксіз орындауға міндетті;
4) ішкі тәртіп қағидаларын сақтауға және медициналық ұйымның мүлкіне ұқыпты қарауға, медициналық көмек алған кезде медициналық персоналмен ынтымақтасуға;
5) диагностика және емдеу процесінде, сондай-ақ айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар туындаған не оларға күдік туындаған жағдайларда медицина қызметкерлерін өз денсаулығының жай-күйінің өзгергені туралы уақтылы хабардар етуге міндетті;
6) басқа пациенттердің құқықтарын бұзатын әрекеттер жасамауға;
7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
2. Осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 5) тармақшаларында көрсетілген пациенттердің міндеттері науқас баланы стационарда күтуді тікелей жүзеге асыратын ата-аналарға немесе өзге де адамдарға қолданылады.
136-бап. Медициналық көмектен бас тарту құқығы
1. Осы Кодекстің 137-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, пациенттің немесе оның заңды өкілінің медициналық көмектен бас тартуға құқығы бар.
2. Пациентке немесе оның заңды өкіліне медициналық көмектен бас тартқан кезде медицина қызметкері пациентке немесе оның заңды өкіліне қол жетімді нысанда ықтимал салдары туралы түсініктеме береді.
3. Ықтимал салдарын көрсете отырып, медициналық көмектен бас тарту медициналық құжаттарда, оның ішінде электрондық форматта жазумен ресімделеді және пациент не оның заңды өкілі, сондай-ақ медицина қызметкері қол қояды.
Пациент не оның заңды өкілі медициналық көмектен бас тартуға қол қоюдан бас тартқан жағдайда бұл туралы медициналық құжаттамада, оның ішінде электрондық форматта тиісті жазба жүзеге асырылады және медицина қызметкері қол қояды.
4. Кәмелетке толмаған не әрекетке қабілетсіз адамның заңды өкілдері аталған адамдардың өмірін сақтап қалу үшін қажетті медициналық көмектен бас тартқан кезде медициналық ұйым олардың мүдделерін қорғау үшін қорғаншылық және қамқоршылық органына және (немесе) сотқа жүгінуге құқылы.